[04.10.15]

by mArUmIr

sungmin-126

Em nhớ em của ngày xưa, nhớ anh của trước đây.

Nhớ cả cách chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào.

Advertisements