Panic..!

by mArUmIr

sungmin__s_adorable_smile_by_myelfhaven-d5ct7uc

SungMin, lúc sợ hãi thì anh làm gì?

Em chẳng mạnh mẽ được như anh, chỉ có thể bất lực mà khóc thôi 🙂 

 

 

 

 

Advertisements